Uchuvchi tomonidan boshqariladigan 2 tomonlama bug 'sol. Vana