Uchuvchi tomonidan boshqariladigan 2 ta suv zali. Vana