Uchuvchisiz uch yo'lli ekspluatatsiya qilingan. Vana