Uchuvchi ekspluatatsiya qilingan 5 ta yo'l. Namur Valve